BT Değerlendirme, Analiz & Danışmanlık Hizmetleri

BT değerlendirmesi, analizi, firmanın, Bilgi Teknolojisi altyapısının,
politikalarının ve operasyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesidir. BT değerlendirmesi, bir bilgisayar sisteminin: varlıkları koruyup korumadığını, veri bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığını, kurumsal hedeflerin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesine izin verip vermediğini ve kaynakları etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını belirlemek için kanıt toplama ve değerlendirme süreci olarak düşünülebilir. Bu hizmetin kapsamı aşağıdakileri sağlayan süreçlerin ele alınması ve değerlendirilmesini içerir:

●Etkililik : Bilgi ve sistemlerin; zamanında, doğru, tutarlı ve diğer iş süreçleri ile uyumlu olması

● Verimlilik : Kaynakların optimal kullanımı yoluyla bilgi sağlanması

● Gizlilik : Hassas bilgilerin izinsiz ifşaya karşı korunması

● Bütünlük : Bilginin doğruluğu ve işletmenin değer beklentileri doğrultusunda geçerliliği

● Kullanılabilirlik : Mevcut bilginin erişilebilir ve kullanılabilir olması

● Uyumluluk : Sistemlerin işletme kuralları ve sorumlu olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde uyumlandırılması  

● Güvenilirlik : Bilginin güvenilirliği

Diji-Lab BT değerlendirme metodolojisi, firmanın BT altyapısı, yazılım, veri bütünlüğü ve riskleri ile birlikte mevcut durumunun belirlenmesi, bu yapı ile teknolojiyi piyasada fark yaratacak şekilde kullanmaya hazır olup olmadığının belirlemek için tasarlanmış üst düzey denetimdir. Tüm süreçler aşağıdaki ana başlıklar altında değerlendirilmektedir.

  1. Mevcut olgunluk seviyesi tespiti
  2. Sorunlu alanların ve risklerin tespiti
  3. Belgelendirme
  4. İyileştirme önerileri, potansiyel kazanımlar.

Hizmet Verebileceğimiz Belli Başlı Konular;

  • BT Denetimi ve Değerlendirmesi
  • BT Danışmanlık ve Raporlama Hizmetleri
  • WEB Tasarım ve E-Ticaret Hizmetleri
  • Bakım Anlaşması