CRM DANIŞMANLIĞI

MÜŞTERILERIME TÜM SÜREÇLERINDE, GERÇEK ZAMANLI BILGIYE DAYALI VE ÜSTÜN BIR DENEYIM SUNMAK ISTIYORUM

% 0
% 0

Toplam yazılım pazarının %83’ünü oluşturan CRM pazarındaki büyüme hız kesmiyor.

(Forrester)

CRM yazılımı ile her birr satış temsilcisi %41 oranında daha fazla satış yapıyor.

(Trackvia)

Hepimizin başlıca Amacı : Daha çok satış yapmak !!!!

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) mevcut veya potansiyel müşterilerle olan tüm ticari ilişkileri, gerçek zamanlı veriye erişim sağlayarak yönetmek için geliştirilmiş bir teknolojidir. Faydaları ;

  • Tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca etkili, kesintisiz ve üstün bir deneyim sunabilmek
  • Doğru zamanda doğru müşteriye doğru ürünü sunarak, satış gelirleri ve karlılığı artırmak
  • Yeni müşteri erişimini artırmak ve kazanımını hızlandırmak

NEREDEN BAŞLAMALIYIM

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

CRM dönüşümü özünde teknoloji odaklı bir dönüşüm projesi olmasına rağmen tüm girdilerinin ve tüm çıktılarının insanı ilgilendirdiğini unutmamak gerekir. Bu nedenle dönüşüm,insanı merkeze alan bir anlayış içinde ele alınmalı,  ihtiyaçları belirlerken sadece teknolojik potansiyeli değil bu potansiyelin gerek müşteri gerekse çalışan ile entegre olarak değerlendiilmesi gerekir.   

NET BİR MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ STRATEJİSİ OLUŞTURMAK

CRM büyüme odaklı şirketlerin yapı taşıdır ve müşteri stratejiniz ile yakından ilintilidir. Müşteri stratejinizi oluşturmadan uygulanmış bir CRM projesi yeterli başarıya ulaşmaz. CRM’I işleme maliyetini azaltmak için mi istiyorsunuz ? Dış iletişimlerinizde daha kişisel ve etkili olmak konusunda yol almak mı amaç ?  Yeni müşteri kazanımınızda mı yol almak istiyorsunuz yoksa amacınız mevcut müşterilerinizi elde tutmak mı? Daha fazla ürün satmak mı yoksa katma değeri yüksek ürünler satmak mı? Tüm bu sorular, herhangi bir CRM projesi için varlık sebebi olan  Müşteri İlişkileri Stratejisi oluşturmanın başlangıç noktası olarak hizmet edebilir.

DOĞRU SEÇİM

İhtiyaçların belirlenmesi ve Müşteri İlişkileri Straratejisinin oluşturulması sonrası bu ihtiyaçlara ve stratejiye yönelik doğru seçimler yapılır , bu her zaman yeni bir CRM yazılımına geçiş anlamına gelmeyebilir. Mevcut çözümlerin başarılı bir şekilde optimizasyonu bile yeterli olabilir

 

BAŞARILI ENTEGRASYON

Başarılı bir entegrasyon ise aşağıda belirtilen 5 maddeyi sırasıyla ve çok yönlü olarak uygulamadan geçer. Sistemin her geçen gün kendini yenileyebilme ve daha iyi hale gelebilmesi için aralıklarla stratajinin yeniden değerlendirilip, kalibre edilmesi çok önemlidir.

  • Sistemlerin hedef ve belirlenen stratejiler doğrultusunda yenilenmesi, güncellenmesi
  • Müşteri Verisinin yeniden düzenlenmesi ( birleştirme, güncelleme, temizleme)
  • Müşterilerin segmentlere ayrılması
  • Müşteri etkileşimin kişiselleştirilmesi
  • Yeni CRM modeli sonrası CRM stratejisinin yeniden değerlenip , tekrar kalibre edilmesi