KVKK - GDPR UYUMLULUK HİZMETLERİ

Dijitalleşmenin belki de en sarsıcı etkilerinden biri, bireylerin kişisel verileri konusunda ne kadar savunmasız ve kırılgan olduklarını göz önüne sermesi oldu. İyi niyetlerle başlayan veri kullanımı, belirli kurallarla düzenlenmediği durumda bireylerin mahremiyetini ellerinden almakla kalmayıp, güvenliklerini dahi tehdit eder duruma geldi.

Bu amaçla Haziran 2016 yılından itibaren, kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesini ve veri güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen KVKK , veya Avrupa birliğindeki ismi ile GDPR gibi bir takım yasa ve düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ve düzenlemelere uyum sağlayabilmek, gerek hukuksal sorumlulukları yerine getirebilmek, gerekse çalışan ve müşteri bağlılığını üst seviyeye çıkarabilmek açısından işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

KVKK-GDPR Uyumluluk Hizmetleri, Diji-Lab’ta bu ihtiyaca yönelik verdiğimiz hizmettir.

Amacımız, tecrübe ve birikimimiz ile sizlere kontrollü çalışabileceğiniz bir laboratuvar ortamı sağlamak ve işletmenizin kişisel verileri korumaya yönelik yasalara uyumluluk sürecini başarılı bir şekilde projelendirerek bir karlılık fırsatına dönüştürmesine destek vermektir. Başlangıçta hiçbir ürün veya teknoloji önermeden, organizasyon yetkinliklerinden, firmanın kültürüne kadar işletmenizi anlayarak işe başlayacağız. Uyum sürecindeki mevcut durumun tespiti, gelişmesi gereken alanların belirlenmesi ve tüm iyileştirme faaliyetlerinin planlanması gibi konularda, açık iletişim prensibimiz, etkin koordinasyon yeteneğimiz ve yakın iş birliği ile ulaşmak istediğimiz hedefleri belirleyip bu doğrultuda çalışmalarımızı birlikte gerçekleştiriyor olacağız.

Hizmet verebileceğimiz belli başlı konular:

• Risk Analizi ve Raporlanması
• Kurum Kişisel Veri Güvenliği Strateji & Prosedür Oluşturma
• Değer / Maliyet Analizi 
• Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi
• Uzun Dönem Uyumluluk Servisi