KVKK ve GDPR

TEMİZ, GÜVENLİ, YASAL BİR VERİ TABANI İSTİYORUM

% 0
% 0

Online User’ların %53’ü kişisel verilerinin güvenliği konusunda bir yıl öncesine göre daha fazla endişe duyuyor.

(Statista 2020)

İşletmelerin %87’ni, müşterilerinin kişisel veri güvenliği talepleri nedeniyle satış süreçlerinde ciddi gecikmelerle karşılaşıyor.

(Data Privacy Benchmark Study-Cisco)

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi esas alınarak hazırlanan 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Kanun’un yayım tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, yayım tarihinden başlayarak iki yıl içinde Kanunun emrettiği hükümlere uygun hale getirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Bununla birlikte GDPR Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi ‘nin yerini almıştır. GDPR son 20 yılda yapılan en önemli veri güvenliği uygulama değişikliğidir. Avrupa Parlamentosu’nda 14 Haziran 2016 tarihinde onaylanan yasanın uygulama tarihi 25 Mayıs 2018 ‘dir ve uyumluluk konusunda organizasyonlara son derece ağır cezalar getirmektedir.

Günümüzde birçok işletme, gerek kanuni olarak doğabilecek yükümlülüklere maruz kalmamak, gerekse veri güvenliğinden ötürü kaynaklanan satış gecikmelerinden ticari olarak zarar görmemek amacıyla Kişisel Verileri Korumaya yönelik iyileştirmeleri 3 temel eksende gerçekleştirmektedirler: insan kaynağı, teknoloji ve süreçler.

NEREDEN BAŞLAMALIYIM

Profesyonel Destek

GDPR ve KVKK yasaları ile uyumluluk sürecinizde hem teknik hem de yasal süreçlerin yönetilmesi konusunda uzmanlık sahibi bir iş ortağından destek almanız, hem sonuca hızlı erişebilmek hem de değişen yasal gerekliliklere adaptasyon konusunda süreklilik sağlamanızı sağlayacaktır.

Dijital Altyapınızı güçlendirmek

İşletmenizde kişisel verileri korumak için harcayacağınız her çabanın, hem çalışan hem de müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanız gibi ticari değeri çok yüksek bir geri dönüşü olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için dijitalleşmenin tüm imkanlarından yararlanmak önemlidir. İşletmenizdeki teknik altyapının incelenmesi ve gerekli iyileştirmelerin planlanması hızlı sonuç almanız için önemlidir.

Şirket Kültürü

Tecrübelerimiz, kişisel verileri koruma kanunları ile uyum sürecinde en kritik adımın şirket içindeki farkındalığı artırmak ve doğru bilginin güncel ve gerektiği kadar paylaşımını bir şirket anlayışı haline getirmek olduğunu gösteriyor.

Bunu sağlayabilen firmalar,  bu süreçten veri güvenliği sağlamanın yanı sıra, hem müşteri memnuniyetine yarattıkları pozitif etki hem de artan ticari verimlilikleri açısından önemli kazanımlar elde edecekler.

öne çıkan hizmetlerimiz