DİJİTAL TALEP STRATEJİLERİ

Talep yaratmaya odaklanan tüm firmaların ortak hedefi, olabildiğince geniş ve aktif bir veri tabanına sahip olmak, onlarla etkileşimi artırmak gerek mevcut gerekse potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve iş fırsatlarını tespit etmek ve nihayetinde bu fırsatları en kısa sürede ticarete dönüştürmektir.

Sanıldığının aksine bu hedef bir pazarlama hedefi olmadığı gibi pazarlama ekiplerinin tek başlarına gerçekleştirmeleri mümkün bir hedef de değildir. Her ne kadar pazarlama otomasyonu (Marketing Automation) gibi birtakım teknolojiler, firmalara, müşteri ile ilişkide olan tüm birimleri tek bir platformda bir araya getirerek bütünleşik bir strateji ile hareket etmeyi imkanlı kılsa da odaklanılması gereken asıl konu, tüm bu birimleri bir araya getirecek ortak dijital stratejinin oluşturulmasıdır.

Dijital Talep Stratejileri, Diji-Lab’ta bu ihtiyaca yönelik verdiğimiz hizmettir.

Amacımız, tecrübe ve birikimimiz ile sizlere kontrollü çalışabileceğiniz bir laboratuvar ortamı sağlamayarak işletmenizin dijital talep stratejisini tasarlamak ve bu strateji doğrultunda gerçekleştireceğiniz dönüşümü projelendirmektir. Mevcut durumun tespiti, gelişmesi gereken alanların belirlenmesi ve tüm iyileştirme faaliyetlerinin planlanması gibi konularda, açık iletişim prensibimiz, etkin koordinasyon yeteneğimiz ve yakın iş birliği ile ulaşmak istediğimiz hedefleri belirleyip bu doğrultuda çalışmalarımızı birlikte gerçekleştiriyor olacağız.

Hizmet verebileceğimiz belli başlı konular:

• Strateji Tasarımı
Pazarlama Otomasyonu Dönüşümü Playbook Tasarımı
• Müşteri Yaşam Döngüsü Segmentasyonu
• Kampanya Reçeteleri Hazırlanması
• Performans Değerlendirme & Raporlama Çerçevesinin Tasarlanması