İÇERİK OPTİMİZASYONU

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KİŞİYLE DOĞRU İÇERİK PAYLAŞMAK İSTİYORUM

% 0
% 0

10 müşteriden 9’u online içerik kalitesinin satın alma kararını en çok etkileyen unsur olduğunu belirtiyor.

(CMO Council)

Şirketlerin %42’si 2020 yılında Veri tabanlarını iyileştirmek için yatırım yapacağını belirtiyor.

(Demand Gen Report)

Son 10 yılda B2B pazarlardaki satın alım şekilleri çarpıcı oranda değişti.  Araştırmalara göre satışların %67’si online gerçekleşirken, belirli bir değerin üzerinde bir çözümün alıcısı, karar vermeden önce minimum 8 ayrı içeriği, dijital olarak tüketiyor. Internet teknolojileri ile bilgiye erişimin bu derece kolay hale gelmesi, özellikle B2B tüketicilerin satın alım deneyimlerini olabildiğince kişisel ve bir o kadar özgür kılarken, markalar, içeriklerini tam da ihtiyaç duyulan zamanda bu deneyimlerin içine enjekte etmeyi başarmak zorunda kalıyorlar.

NEREDEN BAŞLAMALIYIM

İşletmenizde içerik kimin sorumluluğunda?

Liderlerin karar vermekte güçlük çektikleri temel konulardan biri; yeterli içeriğe sahip olup olmadıklarıdır. Bir yandan pazarlama bütçelerinin büyük oranı içerik üretmek için ayrılmışken, diğer yandan satış ekipleri hala müşterilerinin bağlılığını artıracak kalitede içeriğin sıkıntısı içindedir.

Çözüm yolunda atılacak ilk adım, organizasyonda üretilen tüm içeriği tespit etmek ve analiz etmektir. Kimin hangi içeriğin sahibi olduğu ve ne şekilde yönetmekle sorumlu olduğunu belirlemek, gereksiz ve amacı olmayan içerik üretmenin önüne koyabileceğimiz iyileştirici adımlardan ilkidir.

Veri tabanı segmentasyonu

İçeriğin görevi müşterileri yaşam döngüsü boyunca bir sonraki adıma taşımaktır.  Hem müşterinin yaşam döngüsü içindeki yerine hem de kişisel profilinene göre iyi segmente edilmiş bir veri tabanı doğru zamanda, doğru kişiyle doğru içeriği paylaşmak konusunda kritik önem taşır.

İçerik haritanızı oluşturdunuzmu?

İçeriği optimize etmenin önündeki en büyük bariyer, bir içeriğin neyi başarmak üzere üretildiğinin düşünülmemiş olmasıdır. İçerik haritası ve müşteriye ulaştırılacak kanalların planlanması, müşterilerimize bu amaçla sunduğumuz hizmetlerden biridir. 

Üretilen her bir içeriğin görevi nedir?

Her yatırım için geri dönüşün bir tanımı vardır. İçeriğinki ise hedefledikleri müşterileri yaşam döngüleri içerisinde bir sonraki adıma ilerletip ilerletemediğidir. Müşterilerimizle birlikte bu başarı kritelerini oluşturmaya zaman harcamayı önemli buluyoruz. İçeriği optimize ederken performans göstermeyen içeriği öldürmek en az yeni ve taze içerik üretmek kadar önemlidir.