PAZARLAMA OTOMASYONU

TEKNOLOJİMİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK İSTİYORUM

% 0
% 0

B2B işletmelerin %85’i pazarlama otomasyonu yatırımlarını etkin bir şekilde kullanamadıklarını düşünüyorlar 

( Sirius Decision 2014) 

Pazarlama Profesyonellerinin %86’si Pazarlama Otomasyon platformlarında kullanım kolaylığı arıyor. Pazarlama Otomasyonu satış ve pazarlama birimlerini aynı dijital platformda buluşturarak bir yandan günlük operasyonlarının belli bir seviyede otomasyonu sayesinde verimliliğini artırırken diğer yandan hiç olmadıkları kadar koordine ve tamamlayıcı bir şekilde çalışmalarını sağlayan bir teknolojidir. Ayrıca işletmelerin segmentasyon kapasitesini artırarak pazarlama faaliyetlerinin geri dönüşünü yükseltir. 

Ancak birçok organizasyon pazarlama otomasyon yatırımlarının bu potansiyeline erişmesinde başarısız olur. Bunun en temel sebebi, teknoloji ile kazanılan yetkinliklerin kullanılabilmesi için organizasyonun bir dizi kalıcı dönüşümü beraberinde gerçekleştirme gerekliliğidir.     NEREDEN BAŞLAMALIYIM

Pazarlama Otomasyon kimin sorumluluğunda?

İşletmenizde Pazarlama Otomasyonunun kimin sorumluluğunda olduğunu belirlediniz mi? Hangi iş birimi, ne amaçla ve ne gibi yetkilerle platformu kullanacak? Bu soruların platfom hayata geçirilmeden önce cevaplanması hem etkili hem de kontrollü bir uygulama için kritik önem taşımaktadır.  Başarının Tanımlanması

Pazarlama Otomasyon teknolojisi ile işletmenizde hedeflediğiniz sonucu tanımlamak ve temel performans kriterlerini belirlemek başarılı bir dönüşümün olmazsa olmaz adımıdır diyebiliriz. Başta satış ve pazarlama birimlerinin çalışma süreçlerini temelden değiştirecek bu teknoloji ile ulaşılmak istenen sonuç, organizasyonda öncelikle iyi anlaşılmalı ve bir öncelik olarak kabul edilmelidir.  Kritik süreçlerin belirlenmesi ve yeniden tasarlanması

Pazarlama Otomasyon teknolojisi ile kısa sürede geri dönüş sağlayan tüm işletmelerin ortak yönü, teknoloji entegrasyonundan çok teknoloji ile otomasyona geçilecek süreçlerin iyileştirilmesine odaklanmalarıdır. Müşteri veri tabanınız, veriyi edinme taktikleriniz, pazarlama kampanyalarını yönetim süreciniz, lead yönetim prosesiniz başta olmak üzere, temel proseslerinizin yer aldığı bir “Play Book”, başarılı bir uygulama için zorunlu bir adımdır.  Analiz ve Raporlama Altyapısı

  Pazarlama Otomasyonunun işletmelere getirdiği belki de en önemli fayda, satış ve pazarlama aksiyonlarının geri dönüşünü ölçebilme yeteneğidir. Bir iş fırsatının edinildiği andan itibaren ticarete dönüşene kadar geçen süreçte, hangi taktiğin sonuca nasıl bir etki yarattığını bilmek, işletmelere satış ve pazarlama süreçlerini koordine etmek açısından hiç olmadığı kadar geniş bir imkan sağlayacaktır.  Ancak bunun için verinin entegre bir şekilde kullanıldığı bir raporlama altyapısı tasarlanması gerekmektedir.