VERİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

KALİTELİ, GÜNCEL, GÜVENİLİR VERİ İLE KARAR ALABİLMEK İSTİYORUM

% 0
0 $

Düşük kaliteli veriler bir şirkete, tüm cirosundan elde ettiği karın %40’ına kadarını kaybetmesine sebep oluyor.

(Advancing Federal Sector Healthcare)

Düşük veri kalitesi nedeniyle ABD şirketlerinin yılda 600 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyor.

(Techrepublic.com)

Doğru, güncel ve kaliteli veri, geliştirilmiş veri analizi yöntemleri ile birleştirilse İşletmenin bu verileri kullanarak daha iyi karar almasına, doğru kitleye doğru içerik ve doğru pazarlama yöntemlerini ulaştırmasına, müşteriye kendisinin önemsendiğini ve işletme tarafından tanındığı izlenimi verilmesine sebep oluyor Buda rekabet avantajı yanında , mevcut müşteri portföyünü arttırmadan bile daha fazla karlılığa yol açıyor.

NEREDEN BAŞLAMALIYIM

SANILANIN AKSİNE

Veri kalitesini artırmanın ilk basamağı verinin kendisinden başlamak değildir. Atılacak ilk ve en önemli adım, işletme kültürünün veriyi merkeze alacak şekilde evrilmesini sağlamaktır. Bu da ancak şirket Üst Yönetiminden başlamak üzere, veriyi kullanan, girişini yapan, analiz eden veya herhangi bir şekilde veri ile temas eden tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve sürece katılımının sağlanmasıdır. Tüm çalışanların veri kalitesinin önemi konusunda farkındalığı ve bizzat katkısı sağlanmadıkça, bu konuda bir iyileştirme yapmak, etkisi kısa sürede yok olacak, boş bir çabadan başka bir şey değildir.

KALİTESİZ VERİNİN SEBEBİ NEDİR?

Bundan sonraki ikinci önemli adım, mevcut verinin, kalitesini, doğruluğunu negatif yönde etkileyen tüm unsurları belirlemek ve iyileştirici adımları atmaktır. Veriyi kullanan ve üreten her bölüm ile ayrı ayrı tüm veri süreçlerinin analiz edilmesi ve bu süreçlerde veri kalitesini düşüren her işlemin belirlenmesi ve tüm bu belirlenen işlemler için sağlam bir Veri Yönetim Planı oluşturulması gerekmektedir.

VERİ KALİTESİNİ 6 BOYUTTA ELE ALMAK

Ancak yukarda belirtilen konular çözüldükten sonra verinin kendisine yoğunlaşmak gerekir. Yüksek veri kalitesi standartlarına doğru, tutarlı, zamanlı ve kapsamlı veri sağlayarak ulaşılabilmektedir ve bunun için tüm verinin 6 farklı boyut olarak adlandırdığımız Doğruluk, Tamlık, Tutarlılık Geçerlilik, Tekillik ve Zamanlılık olguları kapsamında incelenmesi gerekmektedir.

VERİ ANALİZİ

Sadece kaliteli veriye sahip olmak tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda o veriyi kullanabilmek gerekir. Kaliteli veri ile desteklenen gelişmiş veri analiz yöntemleri, yapay zekanın kullanımı, şirket içinde etkin dağılım ve ulaşılabilirlik mekanizmasını oluşturmak ve kaliteli veri maksimum rekabet avantajı ve karlılık amacıyla kullanılabilmelidir.

öne çıkan hizmetlerimiz